Våra filmer

Den motvillige rockpoeten


PRESS & BIO


Artisten, låtskrivaren och gitarristen Ola Magnell - en legend inom rock och progg. Han var en stilbildare med språklig uppfinningsrikedom och sväng i låtarna som inspirerat samtida artister och låtskrivare. Men karriären var långt ifrån spikrak för Ola Magnell. Rockstjärnekostymen satt trångt på den oroliga rockpoeten och proggaren. Efter succédebuten i mitten av 70-talet valde Magnell en väg vid sidan om det skarpa rampljuset. En film av Martin Widman och Tell Aulin som försöker förstå en av de stora gåtorna i den svenska musikhistorien. Med Tomas Andersson Wij, Lisa Nilsson, Lars Winnerbäck, Marie Bergman med flera.

Filmen kan endast ses via svtplay.

Kokvinnorna


PRESS & BIO


Kokvinnorna Inger och Britt är något så ovanligt som handmjölkerskor och förmodligen de allra sista som levererar sin handmjölkade mjölk till Arla, som kör upp till deras halländska höjder med den stora tankbilen! Två kvinnor som arbetar enligt en döende kulturtradition. Maj-Ros, Liselotte, Lilly, Stina, Kalven-Lille, den oerhört älskade stuten Fille och arvtagaren Lill-Fille är några av namnen på de röd-vita innevånarna i den gamla lagården. Många av dem är egensinniga personligheter. Alla är de utrotningshotade av den nya tidens krav.

Hästmannen


PRESS & BIO


Stig Anders är 59 år och väger 62 kilo. Han lever sitt liv i Råskog i en långsamt förfallande stuga i de stora skogarna på småländska höglandet. Stig Anders livsmönster är präglat av mors och fars värderingar och deras kyliga moral. På så vis lärde sig Stig Anders allt det han behövde veta om sin värld och hur man överlever i den. Det han lärde sig har han inte haft någon anledning att ifrågasätta, då inte mycket har förändrats. Stig-Anders liv styrs av Vår Herre och en djupt rotad tradition. Han lever ensam på familjegården och är en bärare av gamla jordbruksmetoder som förkastats och sen länge glömts i granngårdarna. Och överallt på Stig-Anders gård finns det hästar. Hästar som plöjer, hästar som betar med korna, hästar som drar timmer i skogen, den skog som han försöker hålla så prydlig som vore det en park och inte ett stycke natur. Så kommer stormen, som över en natt förändrar Stig-Anders stilla liv till ett drama på liv och död.

Hästmannen - sista striden


PRESS & BIO


Stig-Anders envisa kamp för sina hästar tar vid några år efter den första filmen slutade. En strid som nu utvecklas till en fråga om rättvisa och moral. Hur behandlar vi dem som uppfattas som annorlunda? Förmedlar myndighetens beslut sina egna meriter, eller finns det andra, mer personliga, skäl till deras agerande? Belagd med djurförbud söker Hästmannen sympati hos sin supporterskara och upprättelse i domstol. Under tiden fortsätter han att arbeta på gården, fast besluten att fullgöra sin uppgift enligt de gamla traditionerna. En känsloladdad fortsättning på första succéfilmen om Hästmannen.

Bondens tid på jorden


PRESS & BIO


Styrbjörn Ejneby tog över familjegården 1971. Sedan dess har han och hustrun Solveig skött jordbruket i Hycklinge utanför Oskarshamn med häst och vagn, utan gifter och konstgödsel. Styrbjörns brinnande engagemang för naturen och kulturlandskapet har gjort honom både hatad och älskad. Men från att ha ansetts komplett galen, blev han till slut en aktad miljöexpert.

Både rikspress och publik har hyllat filmen som är Styrbjörn Ejnebys lovsång till sitt natur anpassade jord- och skogsbruk. Styrbjörn ställer i filmen viktiga frågor om vårt sätt att bruka jorden. Han undrar vilka konsekvenser vi utsätter våra efterkommande för när jordbruksomvandlingen slår ut de småskaliga miljöanpassade jordbrukarna, med enorma naturvärden på sina gårdar.


Landet som inte längre är


PRESS & BIO


Peter Gerdehag har här följt livet på en bondgård i Småland under flera årtionden, först med stillbildskamera och sedan under elva år med filmkamera. Filmen är en eftertänksam bildberättelse, utan intriger och konflikter. En helt omöjlig filmidé, med andra ord, men en hyllning till det hårda arbetet i det småländska stenriket innan den moderna tiden svepte in och skingrade den sortens kunskap. Berättare Olle Häger. Klipp Kjell Tunegård.

Den vackraste ön


PRESS & BIO


På Grönsö bor Pelle och Margareta Gräslund under sommarhalvåret. Vintertid är de stockholmare. Han är ett välkänt namn i den östgötska och småländska skärgården på grund av sitt enorma engagemang och kunskaper om skärgårdens natur, kultur och historia. En eldsjäl som brinner för denna förhållandevis okända och världsunika natur. Pelles största klenod och stolthet är hundratals år gammal - familjens fantastiska slåtteräng - som utvecklats till en skön oas för biologisk mångfald. I kraft av sitt engagemang försöker han enträget överföra sitt kunnande till barn och barnbarn. Generationer brukare löper genom tiden men för slåtterängens del krävs att inte kedjan bryts. Då hotar ett igenväxt landskap och katastrof. Frågan är om Pelle  lyckas innan det är för sent?

Korna i Djurarpsdalen


PRESS & BIO


Syskonparet Gösta, 86 och Sonja Karlsson 82 år, bor strax öster om Varberg på gården Djurarp i en vacker dalgång, några kilometer från Rolfstorp. Göstas största passion i livet har varit arbetshästarna som farfar började med. Sonja å sin sida är en verklig bokslukare och naturmänniska. Några makar, barn och barnbarn hann de aldrig med att få. Båda älskar de gamla korna med horn som ännu vandrar i det gamla kulturlandskapet som omger gården. Peter Gerdehag har filmat vid flera tillfällen under ett helt decennium Tillsammans med Tell Aulin väver de en vacker och stillsam berättelse om de åldrande syskonen, som äger några av de sista rödvita mjölkkorna i Sverige med hornen i behåll. Hornen betraktas som en allvarlig defekt och gör dem oattraktiva förmoderna bönder trots att de mjölkar bra. Filmen är en stillsam hyllning till våra förfäders sätt att leva där korna var den klocka som styrde livet på hundratusentals små gårdar i landet.